Røntgenbilder

Vi bruker top moderne digitalutstyr for både små og store bilder. Det oppleves behagelig for pasienten, fremkalling tar få sekunder og har høy grad av nøyaktighet. Dental Digital AS har ansvar over vedlikehold og support av alt digital utstyr i vår klinikk

Enkle røntgen bilder:
Egner seg for å oppdage karies, sprekk i
fyllinger, sykdom i nerven eller betennelse
i kjever

Fullstatus:

Består av 11 små bilder.
Kan anvedes hos nye pasienter som har potensielt stort behandlingsbehov

Store oversiktsbilder/OPGBrukes selektivt i forbindelse med visdomstannkirurgi, problem i kjeveleddene, sykdom i kjevebeinet.


*
*
*
*